Polska Kronika Filmowa 62/43A

Władysław Gomułka i Józef Cyrankiewicz z oficjalną wizytą w NRD; po rozmowach z Walterem Ulbrichtem wyjazd do Karl-Marx-Stadt [Chemnitz]. Kopalnia węgla brunatnego Pątnów gotowa do wydobycia! Co robić w niedzielę na wsi? Zawody balonowe wokół Wałbrzycha, wśród uczestników Zbigniew Burzyński.