Polska Kronika Filmowa 62/29B

Kopalnia Andaluzja: wydobywanie węgla na powierzchnię pod ciśnieniem wody. Postępuje przebudowa śródmieścia Katowic. Problemy z budownictwem jednorodzinnym: nowe projekty, ale i przerwane inwestycje. Zakłady tuczu przemysłowego. Chińskie Groty Dziesięciu Tysięcy Buddów w Longmen.