Polska Kronika Filmowa 62/27A

Obchody Tysiąclecia Ziemi Mazowieckiej w Płocku z udziałem Aleksandra Zawadzkiego. Na egzaminach dyplomowych Żeńskiej Szkoły Architektury [obecnie Zespołu Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych] im. Stanisława Noakowskiego. Jean-Paul Sartre i Simone de Beauvoir w Polsce.