Polska Kronika Filmowa 62/22B

Francuzi opuszczają Algierię, Algierczycy wracają z wygnania mimo terroru OAS, której szef, gen. Raoul Salan, został skazany – ku zaskoczeniu wielu – na dożywocie (a nie na karę śmierci). Nikita Chruszczow w Bułgarii. VII Flota USA kieruje się do Syjamu [Tajlandii], co zagraża sąsiedniemu Laosowi.