Polska Kronika Filmowa 62/16A

We Francji referendum w sprawie niepodległości Algierii: 91% za. Prof. Zdzisław Wilhelmi kieruje zespołem badającym izotopy metali rzadkich w Instytucie Badań Jądrowych. Udana konstrukcja ze Starachowic: star 66. Ferma drobiu w Pyrzycach specjalizuje się w wylęganiu jaj kurzych i kaczych.