Polska Kronika Filmowa 62/08A

Zmarł Władysław Broniewski: wspomnienie o poecie. Na ulicach Paryża panuje faszystowski terror spod znaku OAS. Z podróży po NRD: Bautzen, serbołużycki Budziszyn. Plaga cokwartalnych remanentów opanowała polski handel. Powstaje film nowelowy „Spóźnieni przechodnie” według prozy Stanisława Dygata.