Polska Kronika Filmowa 62/07B

Odznaczenia dla aktywistów rolniczych spółdzielni produkcyjnych. Wiejski klub w Bukowej Górze – przykład aktywności młodzieży z ZMW. Wystawa poświęcona 300-leciu prasy polskiej. Kazimierz Rudzki prowadzi w Polskim Radiu zajęcia z recytacji dla dzieci. Plaga gawronów na wysypiskach śmieci.