Polska Kronika Filmowa 61/43A

Przewodniczący Rady Państwa Aleksander Zawadzki składa oficjalną wizytę w Indonezji, na lotnisku wita go prezydent Sukarno. Polski polityk przyjmowany jest z ceremoniałem, jaki przynależy gościom najwyższej rangi: oficjalne przyjęcia z pokazami rytualnych tańców, parady, obsypywanie kwiatami.