Polska Kronika Filmowa 61/38B

Targi Jesienne w Poznaniu: umiarkowany optymizm. W Moskwie francuska wystawa gospodarcza, a w Paryżu – radziecka: zacieśnienie współpracy. Demonstracja pokojowa na Trafalgar Square w Londynie: 10 tys. uczestników. Na ruinach warszawskiego „dzikiego zachodu” powstanie osiedle „Za Żelazną bramą”.