Polska Kronika Filmowa 61/37A

Konferencja 25 państw „niezaangażowanych” z Azji i Afryki w Belgradzie kończy się apelem do Kennedy’ego i Chruszczowa o pokój. Witold Małcużyński dokonuje cyklu nagrań z Orkiestrą Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Witolda Rowickiego. Tłok nad Wisłą ostatniej niedzieli lata.