Polska Kronika Filmowa 61/13B

Władysław Gomułka otwiera dwudniową naradę uczestników socjalistycznego współzawodnictwa pracy. Stocznia Gdańska 5. stocznią świata: w ciągu 11 lat 307 jednostek o łącznej wyporności 1 mln ton. Plastyk z Pruszkowa, Antoni Rawski, zaraża robotniczą młodzież poczuciem estetyki.