Polska Kronika Filmowa 61/03A

Przed 300 laty w Krakowie wyszła pierwsza polska gazeta „Merkuriusz Polski” w ilości 250 sztuk, dziś codzienny nakład polskiej prasy to 5 mln egzemplarzy. Kubańska primabalerina Alicia Alonzo na występach w Polsce. „Krzyżacy” Aleksandra Forda ożywili tradycję rycerskich wśród młodzieży szkolnej.