Polska Kronika Filmowa 60/49A

Rodzi się Rybnicki Okręg Węglowy. Nawet stara kopalnia Gottwald ma swój udział w rocznym wydobyciu rzędu 100 mln ton węgla. Zespół „Śląsk” ma tremę przed występem w Warszawie. W Zachęcie ceramika artystyczna Heleny i Lecha Grześkiewiczów oraz tkaniny Jolanty Owidzkiej.