Polska Kronika Filmowa 60/44B

W dawnej Hucie Zgoda w Świętochłowicach powstają precyzyjne silniki okrętowe na szwajcarskiej licencji. Adam Kiljan przygotowuje kostiumy z wikliny do „Baśni o zaklętym rumaku” Bolesława Leśmiana w reżyserii Zbigniewa Kopalki w stołecznym Teatrze Lalka. Dlaczego świat wydaje tyle na zbrojenia?