Polska Kronika Filmowa 60/42A

Premier Józef Cyrankiewicz na Cejlonie witany przez panią Sirimavo Bandaranaike [pierwszą kobietę premiera na świecie]. Dobiegają końca jesienne prace polowe: czekają nas udane zbiory. Romuald Fedorowicz spod Ostródy specjalizuje się w wyrobie kłobuków i szczęślików – turystycznych pamiątek.