Polska Kronika Filmowa 60/41A

Władysław Gomułka na forum ONZ: głos za powszechnym rozbrojeniem. Początek roku akademickiego: wizyta w Collegium Maius. Wydarzenia muzyczne w Warszawie: recital Zary Dołuchanowej, w ramach Warszawskiej Jesieni balet moskiewskiego Teatru Bolszoj tańczy „Szlakiem gromu” Kary Karajewa.