Polska Kronika Filmowa 60/30A

Uroczystości pod Grunwaldem: ziemia z pól bitewnych do złożenia u stóp pomnika, ognisko na zakończenie zlotu 14 tys. harcerzy. Mija 5 lat od oddania do użytku Pałacu Kultury i Nauki: 28 mln gości! Sztuka antyczna ze zbiorów Luwru przekazana w depozyt warszawskiemu Muzeum Narodowemu.