Polska Kronika Filmowa 60/20B

15. rocznica przyłączenia ziem piastowskich do Macierzy. Ziemie Odzyskanie to 1/3 potencjału gospodarczego kraju, 7,5 mln mieszkańców. Wielki przemysł – zagłębie miedziowe, turoszowski węgiel brunatny – ale także miasta, jak zawsze młody Wrocław; 30 proc. populacji nie ma jeszcze 15 lat!