Polska Kronika Filmowa 60/08B

Francja dokonała próby jądrowej. Nikita Chruszczow odwiedza Indie. W Polsce Rok Chopinowski – przybywa Artur Rubinstein, honorowy przewodniczący jury Konkursu Chopinowskiego. Defektoskopia – praktyczne wykorzystanie ultradźwięków w technice. Rośnie ilość wypadków na przejazdach kolejowych!