Polska Kronika Filmowa 60/06B

Zachodnioniemiecki sąd uniewinnił Herberta Zimmermanna, w czasie wojny jednego z komendantów białostockiego getta. Jaroslav Heyrovski – pierwszy czeski chemik, który otrzymał Nagrodę Nobla. „Borys Godunow” Musorgskiego w Operze Warszawskiej, w roli tytułowej Bernard Ładysz.