Polska Kronika Filmowa 60/06A

Sytuacja w Algierze zaognia się. W RFN i Berlinie Zach. protesty przeciwko neofaszystom, interweniuje policja rozpędzając antyfaszystów. Nikita Chruszczow udaje się z wizytą do Indii. Kalisz obchodzi 1800-lecie, Maria Dąbrowska i Tadeusz Kulisiewicz zostają honorowymi obywatelami miasta.