Polska Kronika Filmowa 60/05B

Mocny głos z Oświęcimia przeciwko neofaszyzmowi z Niemiec Zachodnich w 15. rocznicę wyzwolenia obozu. Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich zbiera się na zjeździe w Olsztynie. Z okazji stulecia urodzin Antoniego Czechowa „Niedźwiedź” w Teatrze Narodowym z Danutą Szaflarską i Andrzejem Szalawskim.