Polska Kronika Filmowa 60/01B

Prezydent Dwight Eisenhower kończy podróż po krajach Europy i Azji w Paryżu: propozycja szczytu z Chruszczowem. Od pięciu lat Front Wyzwolenia Narodowego walczy o niepodległą Algierę. Dyskobol Edmund Piątkowski przed Januszem Sidło w plebiscycie „Przeglądu Sportowego” na sportowca roku.