Polska Kronika Filmowa 59/50A

Barbórka 59: Władysław Gomułka w Rybnickim Okręgu Węglowym, zwiedza kopalnię Chwałowice. „Sztandar Młodych” organizuje w Katowicach „Bal z Barbarami” dla górników. Na Słowacji polscy specjaliści budują fabrykę materiałów budowlanych z odpadów przemysłowych. Polskie gęsi eksportowym przebojem.