Polska Kronika Filmowa 59/49B

Kopalnia węgla brunatnego „Turów” z coraz lepszymi wynikami. Szczeciński Zamek [Książąt Pomorskich] jest stopniowo odbudowywany. W Oświęcimiu pierwsza grupa młodzieży z RFN (400 osób), która zwiedza obóz koncentracyjny. W Rzymie zostaje odsłonięta tablica ku czci Juliusza Słowackiego.