Polska Kronika Filmowa 59/46B

Walka z zakłóceniami odbioru radioodbiorników i telewizorów. Malarz Kazimierz Mikulski zdobi ściany szpitala dziecięcego w Nowej Hucie. Radzieccy marynarze dawcami skóry dla poparzonego chłopca. Nowojorskie Muzeum Guggenheima, według projektu Franka Lloyda Wrighta, jest budynkiem bez kątów prostych.