Polska Kronika Filmowa 59/46A

42. rocznica Rewolucji Październikowej – życzenia urodzinowe na ręce ambasadora ZSRR. W Moskwie nadzieje na rozbrojenie – w świetle wizyty Nikity Chruszczowa w USA. Radziecka sonda kosmiczna fotografuje Księżyc od ciemnej strony. Fidel Castro walczy na Kubie o utrzymanie zdobyczy rewolucji.