Polska Kronika Filmowa 59/34B

I Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Moskwie: zespołowa nagroda aktorska za film „Orzeł” Ewy i Czesława Petelskich. Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe czuwa: nowoczesny sprzęt i oddani sprawie ludzie. W Sali Kongresowej zespół folklorystyczny z Archangielska: kultura ludowa znad Morza Białego.