Polska Kronika Filmowa 59/29B

Nikita Chruszczow jedzie na Śląsk, w towarzystwie Władysława Gomułki i Edwarda Gierka, 120-tysięczny wiec na placu Dzierżyńskiego [Sejmu Śląskiego]. Przemawia Gomułka, następnie Chruszczow daje mocny odpór zachodnioniemieckim rewizjonistom. Roboty wykończeniowe na Moście Starzyńskiego [Gdańskim].