Polska Kronika Filmowa 59/20A

Tydzień Ziem Odzyskanych: wiosenna wycieczka po Opolszczyźnie, Dolnym Śląsku i Pomorzu Zachodnim, opisująca historyczną tradycję i współczesność 7 mln Polaków, którzy zamieszkali na tych terenach. Spotkanie z Adamem Giedrysem – krawcem ze Szczecinka i astronomem-amatorem.