Polska Kronika Filmowa 59/12B

Kończy się III Zjazd PZPR, do Biura Politycznego wraca Edward Gierek. Władysław Gomułka potwierdza słuszność polityki VIII Plenum z października 1956 r. Połowy na Bałtyku: obfitość szprot, na co przemysł spożywczy nie jest gotów. Arcybiskup Makarios wraca na Cypr, mróz i śnieg w Izraelu.