Polska Kronika Filmowa 59/10A

Powrót do Nowego Warpna, któremu przed dwoma laty przepowiadano śmierć: dzięki kredytom na rewitalizację Ziem Odzyskanych miasteczko odżyło i z ufnością patrzy w przyszłość. Grypa szaleje w całym kraju: puste szkoły i przedszkola, apteki pełne ludzi. Płetwonurkowie trenują na basenie.