Polska Kronika Filmowa 59/06A

Sześciogodzinny referat Nikity Chruszczowa rozpoczął XXI Zjazd KPZR. ZSRR - kraj wielkich przemian: zmiany koryt rzek, budowy wielkich hydroelektrowni, elektryfikacja kolei transsyberyjskiej. Postępuje uprzemysłowienie Indii. Ropa dla Polski z Rumunii. Sztorm na Bałtyku – do 12º w skali Beauforta.