Polska Kronika Filmowa 58/16B

Kliment Woroszyłow, przewodniczący Rady Najwyższej ZSRR, z wizytą w Polsce, by podkreślić pokojową politykę swego kraju. Znów wylały Bug i Narew: krytyczna sytuacja w regionie, niezbędna pomoc wojska. Wizyta w Londynie z okazji stałego połączenia lotniczego Warszawa-Londyn.