Polska Kronika Filmowa 58/11A

W-98 w Nowej Hucie: składowisko maszyn na wolnym powietrzu, w rzeczywistości symbol gigantycznego marnotrawstwa. W Warszawie gra Jakow Zak [zwycięzca III Konkursu Chopinowskiego]. Odbudowano linię kolejową Chiny - Wietnam, w RFN wylały Ren i Moza, 14-letni Bobby Fischer wygrywa symultany szachowe.