Polska Kronika Filmowa 58/10A

Dziennikarze radzieccy z rewizytą w Nowej Hucie. Studium teatralne przy Teatrze im. S. Żeromskiego w Kielcach. Zwierzęta z ZOO w Gdańsku Oliwie na wesołym zimowym spacerze po śniegu. Piloci amerykańscy ćwiczą coraz intensywniej przed lotem w Kosmos, Śnieżna zima w całej Europie.