Polska Kronika Filmowa 58/08B

40 lat Armii Radzieckiej – zwycięskiej w czasie II wojny światowej, dziś potężnej i nowocześnie uzbrojonej. Lubelska Starówka pospiesznie odnawiana na 10-lecie PRL, dziś wymaga gruntownego remontu. „Muzyka i Aktualności” – jedna z najpopularniejszych audycji radiowych.