Polska Kronika Filmowa 58/02A

Wrocław ma swój hejnał. Nowoczesne chłodnie. Polskie żubry trafią do Jugosławii. Obrazy maszynisty, Teofila Ociepka. Trzęsienie ziemi w Iranie. Plastikowe tankowce morskie. Ołtarz mariacki z kościoła w Bernau. Malowidła w jaskiniach na Saharze. Manekiny. Balet Reinholda Glière'a „Czerwony mak”.