Polska Kronika Filmowa 57/44A

ZSRR wystrzelił pierwszego sztucznego satelitę Ziemi – Sputnik jest obserwowany z dumą przez badaczy z ZSRR i NRD oraz z niepokojem przez naukowców z USA. Reportaż z Rangunu, stolicy Birmy, z naciskiem na relacje polsko-birmańskie. Zachodnioniemiecka policja ma sposób na źle parkujących kierowców.