Polska Kronika Filmowa 57/39A

I sekretarz KC PZPR Władysław Gomułka i premier Józef Cyrankiewicz na czele polskiej delegacji partyjno-rządowej lądującej w Jugosławii. Serdeczne powitanie z Josipem Broz-Tito, równie serdecznie pozdrawiają tłumy na ulicach. Delegacja zwiedza kraj, odwiedza zakłady pracy i spółdzielnie produkcyjne.