Polska Kronika Filmowa 57/21B

Sto lat Huty Zygmunt w Łagiewnikach, która wraca do dawnej świetności. Dyskusja wokół odbudowy Zamku Królewskiego. Prof. Groër, dyrektor Instytutu Matki i Dziecka, obchodzi 45-lecie działalności naukowej. Dni Wrocławia upływają pod znakiem rzemiosła. Letnia rewia polskiej mody.