Polska Kronika Filmowa 57/10

Pierwsza sesja Sejmu: ponowny wybór Józefa Cyrankiewicza na premiera. Wracają repatrianci z ZSRR, ale czy jesteśmy gotowi na ich przyjęcie? Gospodarka mieszkaniowa w skali kraju szwankuje: zamiast remontować istniejące budynki, stawiamy nowe domy i osiedla. W Belgii przygotowania do Expo-58.