Polska Kronika Filmowa 57/08

Powołano Wojskową Służbę Wewnętrzną, która będzie wspierać milicję. Co roku kolej wydaje 23 mln złotych na naprawę taboru niszczonego przez wandali. W RFN ćwiczenia Wehrmachtu, dla niepoznaki nazwanego Bundeswehrą, król Arabii Saudyjskiej w Waszyngtonie, księżna Monako urodziła córkę.