Polska Kronika Filmowa 56/48

Nowi ministrowie do rządu – specjaliści w swoich dziedzinach. Relacja z VIII Plenum KC PZPR, opublikowana w „Nowych Drogach” [periodyku ideologiczno-teoretycznym KC], osiąga nakład 300 tys. egzemplarzy. Kicz straszy z polskich etykiet i naklejek. Francuski reżyser René Clair w Warszawie.