Polska Kronika Filmowa 56/12

12 marca 1956 roku umiera w Moskwie Bolesław Bierut. Pierwsze uroczystości żałobne organizowane są jeszcze w stolicy ZSRR, potem kondukt udaje się na lotnisko. W Warszawie ciało prezydenta, premiera i I sekretarza KC PZPR zostaje wystawione w gmachu KC PZPR. 16 marca odbywa się uroczysty pogrzeb.