Polska Kronika Filmowa 56/10

W Moskwie wystąpieniem Nikity Chruszczowa rozpoczyna się XX Zjazd KPZR, który czynem uczcili hutnicy z Nowej Huty. Na Bałtyku polskie lodołamacze walczą z lodem. Ponad 1,5 mln woluminów bez opieki w Bibliotece Narodowej. Nowo narodzone misie z warszawskiego ZOO potrzebują specjalnej troski.