Polska Kronika Filmowa 56/08

Dyplom doktora honoris causa UW dla prof. Jaroslava Heyrovsky’ego [przyszłego noblisty] z Uniwersytetu Karola w Pradze. Pierwsze stypendia im. Ludwiki Wawrzyńskiej. Milicjant ratuje spod lodu czterech chłopców. Na Olimpiadzie Tony Sailer zdobywa trzy złote medale w narciarstwie alpejskim.