Polska Kronika Filmowa 55/40

Święto urodzaju: pod Pałacem Kultury rozpoczynają się centralne obchody dożynkowe, następnie barwny korowód przechodzi na Stadion X-lecia. Tu gospodarz dożynek, premier Cyrankiewicz, otrzymuje dożynkowy wieniec, zaczyna się polonez na płycie stadionu. ZSRR i RFN nawiązują stosunki dyplomatyczne.