Polska Kronika Filmowa 55/30

Premier NRD, Otto Grotewohl, odwiedza Polskę z okazji 5. rocznicy zawarcia Układu Zgorzeleckiego. Trwają ostatnie przygotowania do Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów w Warszawie: komisja festiwalowa wizytuje Stadion X-lecia, gdzie odbywać się będą najważniejsze imprezy i zawody sportowe.