Polska Kronika Filmowa 55/21

Na placu Dzierżyńskiego [Bankowym] premier Józef Cyrankiewicz informuje o podpisaniu Układu o Przyjaźni, Współpracy i Pomocy Wzajemnej między przedstawicielami ośmiu państw. Głos zabiera Nikołaj Bułganin, premier ZSRR: marszałek Iwan Koniew dowódcą zjednoczonych sił zbrojnych Układu Warszawskiego